Verhoging van de winst in 2015

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken heeft in 2015 een netto winst behaald van € 1,7 miljoen, € 0,4 miljoen hoger dan de winst in 2014.

Het jaar kende een weerbarstig verloop. Koopmans Meel had een moeilijke start door margedruk en een wisselende kwaliteit van de oogst in 2014. Met stabilisatie in het tweede en derde kwartaal en herstel door een goed vierde kwartaal is Koopmans Meel in de buurt van vorig jaar geëindigd.

LaCo Crumbs heeft over het gehele jaar een duidelijke groei van haar volume en toegevoegde waarde laten zien. Met een goede spreiding in zowel product- als klantportfolio is met succes ingespeeld op verruimende marktomstandigheden.

Bovenstaande ontwikkelingen bij beide business units, samen met een goede kostenbeheersing hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de onderliggende winst en bevestigt de ingezette koers van stabiele resultaatontwikkeling bij Koopmans Meel en verdere kwalitatieve groei bij LaCo Crumbs.

Deze positieve resultaten vormen de basis voor huidige en toekomstige investeringen. Het innovatiecentrum KIEM is gereed en zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan productontwikkeling en toegevoegde waarde ontwikkeling samen met klanten.

Dirk Lodewijk

“Wij zijn ontzettend trots op de positieve resultaten van zowel
LaCo Crumbs als Koopmans Meel. Vooral op de manier waarop deze tot stand zijn
gekomen, namelijk door teamwork en de inzet van het hele bedrijf waardoor er
veerkracht is ontstaan om dit jaar veel beter te eindigen dan vorig jaar.
Hiermee laten we zien dat de door ons ingeslagen route werkt en dat we kunnen
verduurzamen naar de toekomst. Oftewel, er voor zorgen dat KKM over 100 jaar
nog bestaat.”, aldus Dirk Lodewijk, Algemeen Directeur.

Laatste nieuws
04 jan 2019CEO Koopmans bestuurslid Stichting Veldleeuwerik

Koopmans is al vele jaren partner van stichting Veldleeuwerik. Stichting Veldleeuwerik heeft…

Lees verder