Laatste nieuws
04 jan 2019CEO Koopmans bestuurslid Stichting Veldleeuwerik

Koopmans is al vele jaren partner van stichting Veldleeuwerik. Stichting Veldleeuwerik heeft…

Lees verder

Geschiedenis

De geschiedenis van een familiebedrijf

In 1846 neemt Uilke Klazes Koopmans, tot dan toe bakkersgezel bij zijn vader, een gedurfd besluit. Hij wil op eigen benen gaan staan. Misschien wel omdat hij binnenkort trouwt met zijn Trijntje Jans Bierma. Waarschijnlijk wil hij zijn financiële toekomst veiligstellen. Wie zal het zeggen…

Voedzame grondstof voor brood en pap

historie afb

Al snel valt het oog van Uilke Klazes Koopmans op een rosmolen in de dorpskern van Holwerd. Een rosmolen is een molen waarin paarden rondlopen die zorgen dat de maal draait. Deze molens zijn zeer geschikt om boekweit te malen. Paarden lopen heel gelijkmatig en dat is goed voor de boekweitdoppen.

Met 1.550 harde guldens geleend geld van zijn familie heeft hij de financiering rond en daar, in de verre kop van Friesland, begint de jonge Uilke Klazes Koopmans met het malen en builen van boekweit. Voedzame grondstof voor brood en pap, energieverschaffer voor de toenmalige zware lichamelijke (land)arbeid.

Boekweit boordvol vitaminen en mineralen

Boekweit is een populair product, het is goed voorradig in Friesland en bovendien zit het boordvol vitaminen en mineralen. De Friezen maakten er vooral gruttenbrij van en pannenkoeken. Het was vaak de lunch als de mensen op het land werkten. Lekker met stroop en spek. Het is dan ook niet zo gek dat het goed gaat met de molen van Uilke Klazes Koopmans. Hij kijkt weer eens naar de mogelijkheden voor zijn molen. “Natuurlijk had ik puik meel”, schrijft de molenaar in een van zijn vele bewaard gebleven dagboeknotities.

In 1856 neemt hij de proef op de som en maalt tarwe in zijn molen. Helaas is het geen succes. De molen is niet geschikt. Als Uilke Klazes Koopmans tarwe wil malen, heeft hij meer kracht nodig. Méér dan een stoommachine in die tijd kan leveren.

Graan uit Amerika en de Baltische staten

Uilke Klazes Koopmans blijft zoeken naar mogelijkheden. Inmiddels zijn de hoeveelheden boekweit die hij wil verkopen niet meer te krijgen in Friesland, dus Uilke Klazes Koopmans zoekt het verder op. Maar hij loopt tegen een probleem aan. De grondstoffen komen per schip naar Holwerd en als hij grote hoeveelheden boekweit inkoopt, zou de lading overgeheveld moeten worden naar kleinere schepen. Dat is niet echt een hele praktische oplossing.

Uilke Klazes Koopmans bekijkt alle mogelijkheden en besluit zijn bedrijf naar Leeuwarden te verhuizen. Door de nieuwe locatie kan de ondernemende molenaar overal granen vandaan halen. Nederland is te klein, dus start de import van graan vanuit Amerika en de Baltische staten.

Stoommeelfabriek van Hein Blok Wybrandi

In het voorjaar van 1867 is het zover en koopt Uilke Klazes Koopmans de stoommeelfabriek van Hein Blok Wybrandi. Hij denkt daar mee lang vooruit te kunnen, maar al snel komt hij tot de ontdekking dat het bedrijf verouderd is. De stoommachine heeft de kracht van twee paarden. Eerder dan verwacht moet machines vervangen worden. Als Jan Koopmans, de zoon van Uilke Klazes Koopmans, veertien wordt, begint hij ook in het bedrijf van zijn vader.

In 1881 neemt Jan Koopmans het bedrijf over. Het gezin van Jan Koopmans woont naast het bedrijf. De kinderen spelen regelmatig in de fabriek. Er is daar van alles te zien, te doen en te klauteren. De zonen van Jan Koopmans, Uco, Daan en Jo, groeien letterlijk spelenderwijs op binnen het bedrijf.

Pakken mix voor pannenkoeken en poffertjes

Als de drie broers ouder zijn nemen zij het bedrijf over van hun vader Daan. Deze nieuwe lichting zorgt ook voor een nieuwe, frisse wind door het bedrijf. De broers verzinnen nieuwe richtingen, waaronder nieuwe producten voor de consumenten. Zo worden de Koopmans bakproducten ontwikkeld en komen er de eerste reclameacties en de vertegenwoordigers bij Koopmans.

Inmiddels is Koopmans niet meer weg te denken uit de supermarkt. Daardoor kent iedereen van jongs af aan de naam Koopmans van de pakken pannenkoek- en poffertjesmix. Deze consumentendivisie is echter in 2000 verkocht en hoort dus niet meer tot Koopmans Koninklijke Meelfabrieken.